Testy wydajności aplikacji webowych

Testowanie wydajności wg scenariusza

Celem usługi testu wydajności jest określenie ilu użytkowników może jednocześnie korzystać ze wskazanego serwisu webowego. Test taki realizowany jest wg ustalonego wcześniej scenariusza, który odzwierciedla poruszanie się klientów po stronie i najczęściej odwzorowuje jeden proces biznesowy jaki ma zostać zbadany pod kątem wydajności. Przykłedem takiego procesu może być wyszukanie, dodanie do koszyka, rejestracja i zamówienie produktu. Wówczas uzyskujemy odpowiedź na pytanie ilu jednoczesnych użytkowników może bezproblemowo realizować zakupy w naszym sklepie. Scenariusze (różne procesy biznesowe) można łączyć w ramach jednego testu i badać ich wzajemny wpływ na wydajność.

Wynikiem testu wydajności jest raport (również porównawczy do poprzednich testów) lub proste podsumowanie wraz z wykresami. Pełny raport zawiera analizę szybkości działania badanego systemu zawierającą:

 • Informacje o wygenerowanym obciążeniu (ilości sesji w czasie)
 • Analizę szybkości odpowiedzi w zależności od ilości jednoczesnych sesji
 • Informacje o rozkładze czasóœ odpowiedzi i latencji w zależności od ilości jednoczesnych użytkowników
 • Podział na dane zagregowane oraz na poszczególne kroki w scenariuszu
 • Informacje o liczbie możliwych do obsłużenia żądaniach przez badany system (hits/s)
 • Analizę wykrytych błędów jakie pojawiły się w podczas testu (od błędóœ sieciowych, przez błędy HTTP, timeouty i błędy aplikacji)
 • Informacje o przepustowości/ wygenerowanym transferze danych w zależności od ilości sesji
 • Opisy poszczególnych wykresów i ich interpretacja
 • Wnioski i wskazówki dotyczące optymalizacji i wydajności badanego serwisu

Przykładowe fragmenty z raportu po wykonaniu testu wydajności:

Zobacz też

Umowy SLA z klientami gwarantujące dostępność na poziomie 99,99% wymagają natychmiastowej reakcji na ewentualne zdarzenia. Monit24.pl natychmiast przesyła informację o awarii wraz z danymi diagnostycznymi, pozwalając na szybsze usunięcie problemu.

logo

Konrad Grzybowski

Architekt rozwiązań wysokiej dostępności K2 Internet S.A.

Ciągle doskonalimy usługi świadczone naszym klientom, ważnym narzędziem w tym procesie jest system zewnętrznego sprawdzania dostępności naszych serwerów Monit24.pl.

logo

Grzegorz Piszczek

Członek zarządu, dyrektor IT, Netart S.K.A.

Utrzymanie i zagwarantowanie wysokiej dostępności portalu internetowego wymaga zastosowania dokładnego monitoringu wewnętrznej infrastruktury IT, jak i zewnętrznego monitorowania serwisów z wielu lokalizacji i łącz internetowych. Dzięki usłudze Monit24.pl Dział Administratorów Onet.pl zyskał narzędzie rzetelnego monitorowania serwisów z zewnątrz.

logo

Paweł Czarny

Kierownik Działu IT Onet.pl

Zapewnienie najwyższego poziomu świadczonych usług wymaga ciągłego monitorowania dostępności i szybkości działania naszych systemów bankowości elektronicznej. Dzięki usłudze monitoringu, przygotowanemu wspólnie z Monit24.pl, mamy pewność, że jakość działania i dostępność serwisów BZWBK24 jest zawsze na najwyższym poziomie.

Tomasz Wasielewski

Kierownik Zespołu BZWBK24 Pion Wspierania Biznesu / Obszar Rozwoju Systemów

Nasza firma korzysta z Monit24.pl od 2009 roku w zakresie monitorowania serwerów i aplikacji webowych udostępnianych swoim klientom, co umożliwia nam kontrolę nad infrastrukturą IT oraz ciągłe sprawdzanie poprawności działania naszych aplikacji udostępnianych w formie SaaS.

logo

Krzysztof Mierkiewicz

Administrator IT

Gdy chodzi o wizerunek firmy, nie może być kompromisów. Dzięki Monit24.pl mam pewność, że nawet jeśli nasza strona ulegnie awarii, będziemy o tym wiedzieć natychmiast i usuniemy problem zanim zorientują się nasi klienci i inwestorzy.

logo

Jakub Mazurkiewicz

Specjalista ds. marketingu Apator S.A.

Korzystamy z systemu Monit24.pl od 3 edycji Konkursu Złota Strona Emitenta. Stowarzyszenie wykorzystuje system w celu pomiaru dostępności i szybkości działania serwisów wszystkich spółek giełdowych - jednego z kryterium Konkursu, przewidzianym w I etapie oceny. Rozwiązanie wybrane zostało ze względu na rzetelność raportów i profesjonalizm specjalistów.

logo

Mirosław Kachniewski

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych

1 2 3 4 5 6 7

Poznaj Monit

Jesteśmy firmą polską , od 14 lat zajmującą się badaniem i analizą poprawności i szybkości działania e-usług, systemów informatycznych on-line, aplikacji mobilnych i systemów transakcyjnych. 

Regulamin usługi Monit24.pl

Polityka prywatności

Blog

Nowa aplikacja mobilna Monit24
06 października 2023
Od wczoraj użytkownicy systemów IOS mogą pobrać z AppStore aplikację Monit24 zarówno na telefony, tablety jak i komputery Mac.Jest to zupełnie nowa wersja, zgodna z...

Nasi klienci

Obecnie monitorujemy kilkanaście tysięcy serwisów internetowych, w tym:

 • Banki i instytucje finansowe
 • Sklepy internetowe
 • Firmy hostingowe
 • Media
 • Agencje rządowe
 • Spółki akcyjne GPW

Wsparcie

Nasi partnerzy technologiczni:
  K2 Internet S.A.
  Oktawave.com

Copyright © 2006-2024 Monit24.pl Sp. z o.o.