Monitorowanie aplikacji mobilnych na fizycznych urządzeniach z IOS i Android

Badanie natywnych aplikacji mobilnych

Monitoring aplikacji pod IOS i Android
W ramach usług Monit24 Mobile możliwe jest ciągłe testowanie poprawności działania aplikacji mobilnych. Dzięki temu wiadomo, czy w każdej chwili aplikacja mobilna poprawnie komunikuje się z serwerami zewnętrznymi, czy odpowiednie ekrany ładują się w zadanym czasie i zawierają spodziewane dane.
Monitoring realizowany jest w oparciu o fizyczne urządzenia rozmieszczone w kilku lokalizacjach w Polsce. Są to platformy IOS oraz Android na wybranych przez klienta urządzeniach. Najczęstszymi telefonami, pod którymi weryfikowane jest działanie, są Iphone 5s, Xiaomi MI A1, Samsung A6. Na życzenie, monitorowanie może odbywać się z innych modeli urządzeń wskazanych przez klienta.
Wyniki monitoringu dostępne są w panelu Monit24 dostępnym przez przeglądarkę. Zawierają informacje o dostępności SLA, szybkości działania, a w razie wykrycia awarii screen z ekranu aplikacji lub film z procesu przejścia scenariusza. Można również korzystać z wszystkich podstawowych funkcji Monit24 jak: powiadamianie o awariach wraz z eskalacjami zdarzeń, harmonogram monitorowania, tryb cichy, raportowanie PDF i inne.

Widok zrzutu ekranu z aplikacji mobilnej w panelu Monit24 z momentu wykrycia awarii Zrzut ekranu aplikacji mobilnej z momentu wykrycia awarii

Monitoring aplikacji mobilnych wg scenariuszy

automatyczny monitoring
Usługa Monit24 Mobile pozwala na ciągłe badanie poprawności działania aplikacji mobilnej wg zadanego scenariusza. Może być to proste uruchomienie aplikacji, jak również przejście skomplikowanej procedury, np. weryfikacji historii konta czy zainicjowania płatności wraz z autoryzacją. Na każdym kroku scenariusza system automatycznie wykonuje zdefiniowane czynności, badając ile czasu zajmuje aplikacji zrealizowanie danego kroku oraz czy wyświetlone dane są poprawne.

Przykładowe nagranie z automatycznego przejścia przez scenariusz w aplikacji G2A:

Przykładowe realizacje

Monitoring aplikacji mobilnych z autentykacją biometryczną
  • Monitoring możliwości uruchomienia playera video na urządzeniach mobilnych - Monit24 loguje się do aplikacji playera, przechodzi do zawartości i uruchamia materiał video. Weryfikuje też, czy wyświetliły się reklamy oraz materiał docelowy.
  • Monitoring przelewów z autoryzacją – Monit24 loguje się na własne, predefiniowane konto bankowe z aplikacji mobilnej, zleca wykonanie przelewu pomiędzy rachunkami konta. W razie potrzeby operacja jest autoryzowana kodem SMS odczytanym z urządzenia lub z wykorzystaniem autentykacji wewnątrz aplikacji mobilnej z użyciem kodu PIN lub biometryki.
  • Monitoring zakupu – Monit24 automatycznie wyszukuje zdefiniowany w scenariuszu produkt, dodaje go do koszyka i finalizuje transakcję. W zależności od potrzeb, możliwe jest anulowanie zamówienia w ostatnim kroku jak i jego opłacenie.

Przykładowe dane z panelu Monit24. Scenariusz 13-krokowy dla aplikacji mobilnej:

Zobacz też

Umowy SLA z klientami gwarantujące dostępność na poziomie 99,99% wymagają natychmiastowej reakcji na ewentualne zdarzenia. Monit24.pl natychmiast przesyła informację o awarii wraz z danymi diagnostycznymi, pozwalając na szybsze usunięcie problemu.

logo

Konrad Grzybowski

Architekt rozwiązań wysokiej dostępności K2 Internet S.A.

Ciągle doskonalimy usługi świadczone naszym klientom, ważnym narzędziem w tym procesie jest system zewnętrznego sprawdzania dostępności naszych serwerów Monit24.pl.

logo

Grzegorz Piszczek

Członek zarządu, dyrektor IT, Netart S.K.A.

Utrzymanie i zagwarantowanie wysokiej dostępności portalu internetowego wymaga zastosowania dokładnego monitoringu wewnętrznej infrastruktury IT, jak i zewnętrznego monitorowania serwisów z wielu lokalizacji i łącz internetowych. Dzięki usłudze Monit24.pl Dział Administratorów Onet.pl zyskał narzędzie rzetelnego monitorowania serwisów z zewnątrz.

logo

Paweł Czarny

Kierownik Działu IT Onet.pl

Zapewnienie najwyższego poziomu świadczonych usług wymaga ciągłego monitorowania dostępności i szybkości działania naszych systemów bankowości elektronicznej. Dzięki usłudze monitoringu, przygotowanemu wspólnie z Monit24.pl, mamy pewność, że jakość działania i dostępność serwisów BZWBK24 jest zawsze na najwyższym poziomie.

Tomasz Wasielewski

Kierownik Zespołu BZWBK24 Pion Wspierania Biznesu / Obszar Rozwoju Systemów

Nasza firma korzysta z Monit24.pl od 2009 roku w zakresie monitorowania serwerów i aplikacji webowych udostępnianych swoim klientom, co umożliwia nam kontrolę nad infrastrukturą IT oraz ciągłe sprawdzanie poprawności działania naszych aplikacji udostępnianych w formie SaaS.

logo

Krzysztof Mierkiewicz

Administrator IT

Gdy chodzi o wizerunek firmy, nie może być kompromisów. Dzięki Monit24.pl mam pewność, że nawet jeśli nasza strona ulegnie awarii, będziemy o tym wiedzieć natychmiast i usuniemy problem zanim zorientują się nasi klienci i inwestorzy.

logo

Jakub Mazurkiewicz

Specjalista ds. marketingu Apator S.A.

Korzystamy z systemu Monit24.pl od 3 edycji Konkursu Złota Strona Emitenta. Stowarzyszenie wykorzystuje system w celu pomiaru dostępności i szybkości działania serwisów wszystkich spółek giełdowych - jednego z kryterium Konkursu, przewidzianym w I etapie oceny. Rozwiązanie wybrane zostało ze względu na rzetelność raportów i profesjonalizm specjalistów.

logo

Mirosław Kachniewski

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych

1 2 3 4 5 6 7

Poznaj Monit

Jesteśmy firmą polską , od 14 lat zajmującą się badaniem i analizą poprawności i szybkości działania e-usług, systemów informatycznych on-line, aplikacji mobilnych i systemów transakcyjnych. 

Regulamin usługi Monit24.pl

Blog

Ministerstwo Spraw Zagranicznych nowym klientem Monit24
13 lutego 2023
Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP dołączyło do grona znamienitych klientów Monit24.Dziękujemy za zaufanie.

Nasi klienci

Obecnie monitorujemy kilkanaście tysięcy serwisów internetowych, w tym:

  • Banki i instytucje finansowe
  • Sklepy internetowe
  • Firmy hostingowe
  • Media
  • Agencje rządowe
  • Spółki akcyjne GPW

Wsparcie

Nasi partnerzy technologiczni:
  K2 Internet S.A.
  Oktawave.com

Copyright © 2006-2023 Monit24.pl Sp. z o.o.