Przystąpienie Monit24.pl do IAB Polska (Interactive Advertising Bureau) to dla naszej firmy bardzo duże wydarzenie, do którego przygotowywaliśmy się już od kilku miesięcy. Ponieważ jednym z ważniejszych zadań IAB jest szeroko pojęta edukacja rynku w zakresie metod wykorzystania Internetu, chcemy dzielić się swoim wieloletnim doświadczeniem w branży bezpieczeństwa internetowego z innymi podmiotami gospodarczymi oraz użytkownikami Internetu na szerszą niż dotąd skalę. Chcemy również tworzyć rynek marketingu interaktywnego i mieć faktyczny wpływ na jego zmiany oraz poprawę bezpieczeństwa w sieci. Wierzymy, że współpraca z IAB i współtworzenie standardów oraz dobrych praktyk w zakresie poprawy bezpieczeństwa rynku internetowego przyniesie wymierne korzyści dla całej społeczności internetowej. Jesteśmy dumni z członkostwa w IAB Polska. Oczekuję, że jako firma specjalizująca się w monitorowaniu działania serwisów internetowych będziemy aktywnym członkiem tej organizacji - powiedział Tomasz Kuźniar, Prezes Zarządu Monit24.pl.