Jak często zdarza nam się myśleć o osobach z dysfunkcjami? Na co dzień nie zastanawiamy się zbyt często w jaki sposób ludzie mający problemy ze słuchem, wzrokiem lub zaburzonymi zdolnościami motorycznymi radzą sobie we współczesnym świecie, zdominowanym przez nowe technologie.


Przeglądając ustawienia w panelu systemu operacyjnego widzimy co prawda funkcje, które ułatwiać mają korzystanie z komputera (np. ustawienie czułości myszki czy braku powtarzania znaku w przypadku długotrwałego przyciskania jednego klawisza). Są one pomocne, lecz w przypadku większych ograniczeń, typowe ułatwienia nie są wystarczające.


Największe problemy w korzystaniu z innowacyjnych technologi mają osoby niewidome i niedowidzące. Aby w pełni korzystać przynajmniej z ułamka możliwości, jakie daje świat technologii, muszą oni korzystać z drogich i trudno dostępnych komputerów specjalistycznych. Dla osób niedowidzących przeznaczony jest sprzęt z powiększoną klawiaturą i dostosowanym oprogramowaniem. Niewidomi korzystać mogą z klawiatury brajlowej lub z zewnętrznych urządzeń lektorskich, podpiętych pod sprzęt. Połowiczne efekty zapewnia jedynie zainstalowanie oprogramowania, które czyta komendy za pomocą syntezatora mowy lub wyświetla je na brajlowskim monitorze.


Od niedawna osoby niewidome i niedowidzące dostały nowe narzędzie – pierwszy smartfon dostosowany kompletnie do barier wzrokowych. Nawigacja odbywa się w nim jedynie za pomocą głosu. Dzięki interface`owi głosowemu niewidomi mogą wprowadzać komendy pozwalające na pisanie SMS-ów, wysyłanie i odbieranie poczty elektronicznej, a nawet publikowanie postów na Facebooku i używaniu nawigacji. Skąd pomysł na nowatorski sprzęt i oprogramowanie ułatwiające życie niewidomym? Ponieważ sam twórca, jako syn osoby z dysfunkcją wzroku, wiedział najlepiej jakie są potrzeby i oczekiwania osób niewidomych.