W tym tygodniu została wdrożona nowa wersja GUI dla użytkowników oraz komponentów rdzenia aplikacji monitoringu z pełnym wsparciem dla kodowania UTF8 co kończy wdrażanie wersji językowych w systemie.
Dodatkowo udostępniliśmy (zakładka Stacje Monitorujące) dostęp do aktualnej listy lokalizacji z których dokonywany jest monitoring wraz informacją o stykach z operatorami na każdym z łącz.
W tym miejscu możliwe jest sprawdzenie z jakiego IP dokonywany jest monitoring, oraz pobranie informacji o trasie routingu z lokalizacji stacji monitorującej do wybranego miejsca. Dzięki temu klienci mogą samodzielnie sprawdzić którymi węzłami dociera do nich ruch z poszczególnych stacji monitorujących i podjąć decyzję, z jakich miejsc monitorować własne zasoby.
Routing ze stacji monitorujących
Zespół Monit24.pl