System Monit24 wykorzystany zostanie do zbadania dostępności witryn internetowych Polskich spółek giełdowych w drugim etapie konkursu ZŁOTA STRONA EMITENTA 2008.
Badane strony będą sprawdzane z 3 niezależnych lokalizacji, z częstotliwością jednej serii testów co 2 minuty, przez okres 30 dni, począwszy od dnia 1 sierpnia.
Wyniki badania posłużą do ustalenia lidera grupy, który wykaże się najwyższym poziomem dostępności.
Link do strony konkursu