1. Idea

Wszystko ma swój początek w myśli człowieka. Czy jest to projekt nowej szczoteczki do zębów, czy też zaawansowanej technologii informatycznej. Umysły kreatywnych ludzi wytwarzają dziennie setki, a nawet tysiące pomysłów będących odpowiedzią na problemy z jakimi borykają się jednostki, rodziny, firmy, społeczeństwa czy wreszcie ludzkość jako całość. Od pojawienia się pierwszej idei w umyśle projektanta do w pełni funkcjonalnego produktu prowadzi długa droga, angażująca pracę wielu specjalistów z danej dziedziny. Wszystkich tych ludzi łączy jeden cel – stworzenie czegoś wartościowego, spełniającego początkowe założenia, realizującego zamierzone cele, produktu który przyniesie satysfakcję i spełni oczekiwania tych, którzy będą z niego korzystali ku swojej wygodzie i bezpieczeństwu. Tak też narodził się system Monit24. W marcu 2005 roku w wyniku dyskusji analityka systemowego, administratora systemów i ekonomisty powstał pomysł, którego realizacja miała zaspokoić potrzebę monitorowania działania systemów internetowych wysokiej dostępności. Powstała wówczas lista surowych wytycznych i warunków jakie taki system powinien spełniać aby gwarantować ciągłość monitorowania usług internetowych i funkcjonalności niezbędne do natychmiastowej reakcji na zdarzenie.

2. Projektowanie

Już w miesiąc po narodzinach idei, powstał pierwszy prototyp systemu, spełniający podstawowe założenia i funkcjonalności. Ten protoplasta dzisiejszego, kompleksowego systemu Monit24, zawierał się w mniej niż 1000 linii kodu. To wystarczyło aby testowo uruchomić usługę i zbierać informacje na temat dalszych wymagań systemowych i weryfikować dotychczasowe założenia. Taki typ projektowania nazywany jest "prototypem z odrzuceniem" i należy do dziedziny koncepcji z zakresu inżynierii oprogramowania. Faza projektowania ostatecznej postaci systemu zakończyła się w sierpniu 2005, a więc niecałe pół roku po powstaniu prototypu. Szkielet zaprojektowanego systemu opierał się o relacyjną bazę danych (37 tabel), replikowaną pomiędzy kilkoma serwerami z użyciem technologi multi-master. System podzielono na kilka obszarów z których możemy wyróżnić: centrum monitoringu, stacje monitorujące, panel klienta, panel administratora. Rdzeń planowanego systemu stanowiła aplikacja centrum monitoringu składająca się z kilku równolegle pracujących procesów współdzielących zasoby pamięci. Do zakodowania wymaganych funkcjonalności w samym centrum monitoringu potrzebne było stworzenie ponad 4 tysięcy linii kodu plus użycie 18 zewnętrznych modułów dostarczających gotowych rozwiązań. Całość systemu została zaprojektowana pod kątem implementacji w obiektowym języku programowania. Na sam rdzeń produktu składało się ponad 30 klas z ponad 20 współdziałającymi instancjami w kilku niezależnych procesach.

3. Produkt

Rok 2006, wynikiem pracy kilkuosobowego zespołu po ponad 12 miesiącach jest produkt spełniający wymagania stawiane przez usługodawców hostingowych utrzymujących w swojej infrastrukturze strony i pocztę wielkich korporacji, banków i portali internetowych, gwarantując z pomocą systemu Monit24 poziom usług SLA 99,999%. W 2007 System jest na tyle dojrzały że zostaje wdrożony w firmie K2 – lidera w dziedzinie hostingu zarządzanego wysokiej dostępności, na potrzeby monitoringu krytycznych zasobów i utrzymywanych ponad 40 serwisów, w tym: Coca-Cola, AIG, NOKIA, Fuji, Pracuj.pl, Hoopla.pl, LINK4. Dzisiaj, system Monit24 monitoruje ponad 700 serwisów internetowych, a do końca roku 2008 monitorowane będzie ponad 50 tysięcy usług za pośrednictwem operatorów hostingowych. Współpraca biznesowa z naszymi partnerami umożliwia ciągły rozwój koncepcji, wprowadzania nowych funkcjonalności, oraz ekspansję na Błękitnych Oceanach polskiego biznesu IT.