11 lipca wdrożyliśmy kolejną aktualizację systemu Monit24.pl.

Aktualizacja zawiera między innymi nową wersję API, oznaczoną numerem 3.15, a także dużo usprawnień w oprogramowaniu centrum monitoringu. W tej wersji przede wszystkim kontynuujemy rozwój podsystemu zdarzeń i eskalacji, umożliwiającego elastyczną konfigurację warunków, które chcemy monitorować oraz wysyłki powiadomień o ich zajściu.

Zdarzenia i eskalacje [BETA]


Podsystem obsługi zdarzeń i eskalacji powiadomień został wzbogacony między innymi o:

 • Obsługę priorytetów zdarzeń,
 • Historię zmian stanów zdarzeń,
 • Historię wysłanych powiadomień o zdarzeniach,
 • Obsługę grup kontaktów,
 • Możliwość pobierania danych Service Level dla zdarzeń,
 • Możliwość czasowego wyłączania eskalacji,
 • Możliwość załączania dowolnych artefaktów do powiadomień e-mail.

Przypominamy, że podsystem zdarzeń i eskalacji jest wciąż w fazie beta. W związku z tym w jego API mogą jeszcze zachodzić niekompatybilne wstecznie zmiany i nie należy używać go w systemach produkcyjnych.

Kanały powiadomień


W związku z zamknięciem usługi HipChat, integracja z tym serwisem została usunięta z Monit24.pl. W tej wersji dodaliśmy za to integrację z MS Teams.

Inne zmiany


 • Możliwość wyłączenia "starych" powiadomień (nie z eskalacji) dla konta,
 • Możliwość określenia czasu trwania sesji przy logowaniu,
 • Statystyki usług w grupach z podziałem na aktualny stan usług
 • Liczba kroków w statystykach kont,
 • Poprawki kilku drobnych błędów
 • Poprawki dokumentacji.

Zachęcamy do zapoznania się z changelogiem API 3.15.

Mamy nadzieję, że zaktualizowana wersja systemu Monit24.pl będzie jeszcze lepsza niż poprzednie. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres Biura Obsługi Klienta.

Zespół Monit24.pl