Zgodnie z dyrektywą UE 2015/2366 (PSD2) i jej uzupełnieniem 2018/389 (RTS) do dnia 14.09.2019 instytucje płatnicze mają uruchomić pełną obsługę dostępu do bankowości elektronicznej poprzez interfejs API (Specjalny Interfejs) z dostępem do usług AIS (Account Information Service), PIS (Payment Initiation Service) oraz CAF (Confirmation of the Availability of Funds).
Uruchomienie takiego dostępu dla TPP (Third Party Providers) musi również wiązać się z monitorowaniem dostępności (Service Level) i szybkości działania (efektywności) Specjalnego Interfejsu (API), które to wartości nie mogą być gorsze niż wyniki dla innych, elektronicznych kanałów dostępowych (np. w porównaniu do interfejsu webowego czy aplikacji mobilnej).

Monitorowanie i raportowanie PSD2
Wymusza to wprowadzenie procedur umożliwiających zarówno monitorowanie wszystkich kanałów dostępu dla wszystkich obszarów produktowych (np. bankowości detalicznej i korporacyjnej) jak i zestawianie tych wyników w postaci raportów kwartalnych z uwzględnieniem środniodobowych wyników wraz z ich publikacją.

Usługa Monit24 PSD2

Monit24 PSD2
Usługa „Monit24 PSD2” pozwala instytucjom płatniczym na kompleksową obsługę zagadnienia ewaluacji dostępności i szybkości działania wszystkich kanałów dostępowych wraz z raportowaniem, bez konieczności instalacji po stronie banku oprogramowania oraz bez potrzeby przygotowywania kont technicznych/testowych z dostępem do rachunków przez wskazane kanały.
Monit24 PSD2 wykorzystuje własne rachunki założone w danym banku do ciągłego, zewnętrznego monitorowania szybkości i dostępności wszystkich kanałów dostępu do banku. Monitoring prowadzony jest z wybranych lokalizacji w Polsce oraz innych krajów Unii Europejskiej, pokrywając istotne lokalizacje i łącza, co umożliwia rzetelne dokumentowanie dostępności kanałów dostępowych banków.
Na raport z systemu monitorowania składają się gotowe, opracowane przez Monit24 wskaźniki efektywności w zakresie gwarantowanego poziomu usług które można zarówno pobrać on-line z API usługi Monit24 (i dalej prezentować je na swojej stronie internetowej) jak i otrzymać w postaci raportów PDF.

Dalsze szczegóły o usłudze Monit24 PSD2:

https://monit24.pl/psd2_polishapi/


1) Dostęp do informacji o rachunku płatniczym zdefiniowany w Artykule 66 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r.

2) Dostęp do rachunku płatniczego w przypadku usług inicjowania płatności zdefiniowany w Artykule 66 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r.

3) Potwierdzenie Dostępności Środków Pieniężnych zdefiniowane w Artykule 65 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r.

4) Artykuł 32 RTS ustęp 1 do 4.Żródła:
1. Dyrektywa PSD2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L2366&from=pl
2. RTS - Rozporządzenie Komisji uzupełniające Dyrektywę PSD2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0389&from=PL
3. Specyfikacja standardu PolishAPI w wersji 2 https://docs.polishapi.org/files/ver2.0/PolishAPI-spec-v2.0.pdf