21 listopada na serwer produkcyjny została wdrożona wersja 1.17.0, która wprowadza do Nowego Panelu Monit24.pl sekcję raportów.

Garść przydatnych informacji na temat nowej sekcji Raportów

Staraliśmy się, by tworzenie raportów w Nowym Panelu było jak najabrdziej przejrzyte i intuicyjne. Tworzenie nowych raportów odbywa się poprzez konfigurację szablonu, na podstawie którego system generuje plik z gotowym podsumowaniem.


Typy raportów

System przewiduje tworzenie raportów cyklicznych (m.in. dziennych, kwartalnych, miesięcznych i rocznych) or raportów na żądanie (ad hoc; raport tworzony w momencie potwierdzenia przyciskiem, wysyłany na podane adresy email i możliwy do pobrania z panelu). Oba te typy mogą zostać wygenerowane na podstawie tego samego szablonu i nie mają na siebie wzajemnego wpływu, tj. wygenerowanie raportu ad hoc nie zablokuje dalszej wysyłki cyklicznych raportów.

Pobieranie raportów

Zarówno w przypadku raportu ad hoc, jak i podsumowania cyklicznego, wysyłka raportu zostanie wykonana na wprowadzone do szablonu maile, ale użytkownik może także w dowolnym momencie pobrać plik .pdf z poziomu listy raportów w Panelu.

Modyfikowanie szablonu raportu

Możliwe jest dowolne modyfikowanie stworzonego szablonu, a jego wysyłka w nowej formie odbędzie się w najbliższym terminie, zgodnym z ustalonym w szablonie harmonogramie.

Zródła danych

Zródła danych do raportu są spójne ze strukturą panelu. Możliwe jest generowanie raportu zarówno dla jednej, wybranej usługi, jak i całych grup lub kont.

Dane do raportu

W raportach dostępne są wszystkie dane, które można odczytać z sekcji usług w Panelu. Można też dane dowolnie łączyć w ramach jednego dokumentu.

Wszystkich użytkowników Nowego Panelu zapraszamy do śledzenia zmian oraz zapoznania się z poprzednimi wpisami. Zachęcamy także do przesyłania opinii i sugestii poprzez kontakt z BOK.