20 listopada przeprowadziliśmy dużą aktualizację systemu Monit24.

Aktualizacja objęła niemal wszystkie komponenty systemu, w tym oprogramowanie centrum monitoringu oraz nową wersję API, oznaczoną numerem 3.12.

Koniec fazy beta nowych raportów

Nowy system generowania raportów (zasoby reports i report_templates w API) osiągnął w tej wersji stabilność produkcyjną. Oznacza to, że interfejs API od tego momentu będzie zachowywał kompatybilność wsteczną. Pojawiła się także możliwość pobierania statystyk szablonów raportów oraz przedefiniowania wartości z szablonu podczas generowania pojedynczego raportu. Zachęcamy do zapoznania się z opisem działania generatora raportów w dokumentacji API.

Eskalacje powiadomień [BETA]

W wersji API 3.12 udostępniliśmy także zupełnie nowy mechanizm eskalacji powiadomień (zasoby escalations, events, contacts, contact_addresses, contact_suspensions i templates). Działa on niezależnie od istniejących powiadomień (zasób notification_addresses). Ponieważ jest to wciąż wersja beta eskalacji, nie należy wykorzystywać ich produkcyjnie - interfejs może jeszcze podlegać niekompatybilnym wstecznie zmianom w nadchodzących wersjach API. Docelowo eskalacje umożliwią znaczenie bardziej elastyczną konfigurację zdarzeń, o których należy powiadamiać.

Nowa dokumentacja API

Dzięki aktualizacji Swagger UI do wersji 3, nasza interaktywna dokumentacja ładuje się znacznie szybciej niż dotychczas.

Inne zmiany


  • Zwiększono wydajność operacji tworzenia i modyfikacji usług
  • Naprawiono błąd 500 mogący występować w formularzu logowania na serwerze OAuth2
  • Usunięto puste tagi ze specyfikacji Swaggera API
  • Poprawiono kilka komunikatów błędów API
  • Dodano załączniki z treścią strony z momentu awarii do powiadomień uproszczonych
  • Jeśli wyłączono przyspieszanie sprawdzeń po wykryciu awarii, dodatkowe sprawdzenia potwierdzające wysłanie powiadomień także nie będą wykonywane
  • Dodano kolory do powiadomień Slack


Mamy nadzieję, że nowa wersja systemu będzie jeszcze lepsza niż dotychczasowa. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres Biura Obsługi Klienta.

Zespół Monit24.pl