8 sierpnia wdrożyliśmy nową wersję API oznaczoną numerem 3.10.

Najważniejsze zmiany w tej wersji:

Nowy system generowania raportów [BETA]

Nowe raporty, rozwijane od wersji 3.5, zostały znacznie ulepszone. Zmiany mają na celu uproszczenie generowania raportów okresowych w różnych planach - poza dziennymi, tygodniowymi i miesięcznymi, wspierane są także nowe: kwartalne, roczne, year-to-date i month-to-date.

Szczegółowa lista zmian w raportach znajduje się w changelogu API. Przypominamy, że nowe raporty są wciąż w fazie beta i interfejs operacji API może jeszcze podlegać niekompatybilnym wstecznie zmianom. Nie należy wykorzystywać ich do celów produkcyjnych.

Zaplanowane zawieszenia powiadomień

Obiekty scheduled_suspensions, służące do tej pory czasowemu zawieszeniu monitoringu usług, zostały wzbogacone o binarny atrybut only_notifications. Zawieszenia z ustawioną flagą only_notifications będą powodowały przejście usługi w tryb cichy (wyłączenie wysyłania powiadomień), bez zawieszania monitoringu. Ze względu na kompatybilność wsteczną domyślną wartością only_notifications jest false.

Opisy adresów powiadomień

Do każdego z adresów powiadomień (notification_addresses) zostało dodane pole description, które można wykorzystać do opisania adresu (np. do kogo należy numer telefonu w powiadomieniach SMS).

Grupowe operacje na zawieszeniach

Podobnie jak dla usług i grup, od tej wersji API można modyfikować wiele zaplanowanych zawieszeń w jednym wywołaniu API. Do tworzenia takiego samego zawieszenia dla wielu usług służy operacja POST /scheduled_suspensions/bulk_create, a do usuwania wielu zawieszeń jednocześnie operacja POST /scheduled_suspensions/bulk_delete.

Tłumaczenia

Wraz z tą wersją zaczęliśmy proces tłumaczenia opisów typów błędów na język angielski. Została także dodana angielska wersja wiadomości e-mail z linkiem aktywacyjnym, a treść polskiej została poprawiona.

Wydajność

Dzięki optymalizacjom struktury bazy danych wszystkie operacje operujące na usługach (w tym pobieranie historii i danych do wykresów) w nowej wersji działają jeszcze szybciej.

Pozostałe zmiany

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółową listą zmian w API i korzystania z nowej wersji. Mamy nadzieję, że okaże się ona jeszcze lepsza i bardziej niezawodna od poprzednich.

Zespół Monit24.pl