W połowie kwietnia zakończyliśmy update technologiczny do Angular 5, dzięki czemu Nowy Panel Monit24, dostępny pod adresem panel.monit24.pl, oficjalnie wyszedł z wersji BETA. Od tego czasu wprowadzonych zostało sporo usprawnień narzędzia. Zapraszamy do zapoznania się z listą zmian, najważniejszych z perspektywy użytkownika, wprowadzonych przez ostatnie kilka tygodni.

 • Nowy HARviewer
  Wyjście z wersji BETA, dało możliwość wprowadzenia dużych zmian w panelu. Jedną z nich jest zupełnie customowy Harviewer, który daje nam możliwość nieograniczonego rozwoju narzędzia, jednocześnie znacznie przyspieszając jego działanie. Na chwilę obecną co tydzień wprowadzamy kolejne funkcje Harviewera, ulepszając wyświetlanie danych na wykresach.

 • Działania masowe na listach
  26 kwietnia wprowadzono w Nowym Panelu możliwość wykonywania masowych działaniach na liście usług. Na ten moment możliwe jest pauzowanie, startowanie i usuwanie usług. Funkcja została zaprojektowana w sposób, który większości użytkowników będzie przypominał sposób obsługi narzędzi Google.

 • Uproszczenie widoku listy usług
  Ikony szybkiego dostępu, wcześniej zawsze widoczne, teraz ukrywają się na nieaktywnych kafelkach usług i zostają wyświetlane dopiero po najechaniu kursorem. Dzięki temu uproszczony jest widok listy, a same usługi łatwiejsze do znalezienia. Wszystkie funkcje przycisków pozostały bez zmian.

 • Zmiana sposobu obsługi raportów okresowych w sekcji edycji grup
  Połączyliśmy włączanie i wyłączanie raportów okresowych z dodawaniem adresów do poszczególnych opcji. Wprowadziliśmy także uproszczenie zarządzania dostępnością, poprzez obsługę za pomocą przycisku (toggle).

 • Zmniejszenie prawego marginesu
  W celu poprawy wyświetlania się prawej strony panelu na mniejszych wyświetlaczach, zlikwidowaliśmy prawy margines, rozciągając dostępną zawartość.

Wszystkich użytkowników Nowego Panelu zapraszamy do śledzenia zmian, które wprowadzane są w każdym tygodniu. Po każdym wdrożeniu produkcyjnym, będziemy publikować notatkę na blogu, która zawierać będzie informacje na temat kolejnych wdrożeń. Zachęcamy także do przesyłania opinii i sugestii poprzez kontakt z BOK lub przez zakładkę Zgłoś w Nowym Panelu.