W tym tygodniu udostępniliśmy nowe wersje beta panelu i API, w których dodaliśmy nowe funkcje i poprawiliśmy kilka kwestii. Poniżej lista zmian od ostatniej publicznej wersji panelu i API:

Panel, aktualnie wersja 0.1.6-beta:

- dodano wyświetlanie właściciela grupy do elementów na liście grup

- poprawiono wyświetlanie średniej wartości na wykresach

- zaktualizowano pakiety npm, angular i webpack

- zmiano mechanikę działania strony wallboard

- dodano obsługę autoryzacji kont oraz udostępniania grup

- dodano zapamiętywanie słowników podczas wylogowania

- zmieniono kolorystykę odnośników

- poprawiono formularz wyboru lokacji na wykresach

- dodano możliwość pobierania pliku HAR

- dodano odnośniki do poprzedniej wersji panelu Monit24

- wykonano tłumaczenie strony logowania

- naprawiono zgłoszone błędów


API, aktualnie wersja 3.4:

- dodano wsparcie dla parametrów client_id oraz user_ip_address w operacji logowania

- dodano możliwość przeglądania historii logowań do konta

- zwiększono limit długości przedziału czasowego dla operacji pobierania użytych stacji monitorujących i wykrytych błędów

- poprawiono dokładność wyników operacji pobierania danych do wykresów czasu odpowiedzi

- naprawiono błąd, w wyniku którego niektóre stacje monitorujące mogły nie być uwzględniane na liście użytych stacji

- zmieniono domyślną kolejność typów usług i ich limitów, tak aby najpopularniejsze typy były wyżej na liście

- zwiększono wydajność pobierania listy (także dowiązywanych) usług, typów, sprawdzeń i ich szczegółów, analiz oraz pakietów, szczególnie przy jawnym określeniu ograniczeń fields oraz embed

- zwiększono wydajność pobierania danych do wykresów czasu odpowiedzi dla pojedynczych stacji


Pełne informacje na: https://api.monit24.pl/v3/public/doc/changelog.html


Zapraszamy do korzystania z nowego panelu: https://panel.monit24.pl oraz API: https://api.monit24.pl/v3/public/doc/index.html