Ideą KONGRESU 590 jest spójna z wizją państwa, którego bogactwo ma być powiększane w oparciu o własne zasoby, zarówno ludzkie, jak i naturalne. Jeśli chce się przyciągnąć kapitał zagraniczny, należy dostrzec potrzebę wzmocnienia pozycji polskich przedsiębiorców. Przez lata nie mogli oni liczyć na odpowiednie traktowanie przez własny rząd. KONGRES 590 to forum wymiany idei i doświadczeń polskich specjalistów z zakresu biznesu, nauki, polityki i legislacji. Dyskusje panelistów wytyczą nowe kierunki rozwoju – wspólną koncepcję prac nad wzrostem ekonomicznym i awansem Polski w gospodarczej hierarchii Europy i świata.


Monit24.pl idealnie wpisuje się w tę idee, będąc w 100% polską firmą, założoną przez obecnego prezesa Tomasza Kuźniara, który jednocześnie stworzył oprogramowanie na którym bazują obecne produkty firmy.
Kongres 590 ucieszył nas pod kilkoma względami:

Wysoki poziom merytoryczny kongresu i ciekawi prelegenci - nas w szczególności zainteresował panel z prezentacją programu „Start in Poland” - opracowany przez Ministerstwo Rozwoju program ukierunkowany na rozwój start-upów w Polsce. Zakłada on przeznaczenie prawie 3 miliardów złotych na pomoc dla start-upów w fazie inkubacji, akceleracji, ale również na etapie dalszego rozwoju oraz ekspansji międzynarodowej.

Profesjonalne i rzeczowe wystąpienie podsekretarz stanu Ministerstwa Rozwoju Pani Jadwigi Emilewicz, a następnie ciekawa i charyzmatyczna prezentacja Pani Elizy Kruczkowskiej z PFR zrobiły na nas duże wrażenie.


Start in Poland Kongres 590 Prezentacja dyrektor i prezes ds. Rozwoju Innowacji, Polski Fundusz Rozwoju


Drugim pozytywnym akcentem była deklaracja Pana Prezydenta Andrzeja Dudy dotycząca interakcji urzędników z przedsiębiorcami: Polscy przedsiębiorcy, zwłaszcza ci, którzy zaczynają swoją działalność, muszą być pewni, że państwo będzie ich wspierać na każdym kroku. Że każdy bez wyjątku urzędnik państwowy będzie ich sojusznikiem, a nie prześladowcą”.


Prezydent Andrzej Duda i Prezes Monit24.pl Tomasz Kuźniar na Kongresie 590

Pan Prezydent Andrzej Duda i Prezes Monit24.pl Sp. z o.o. Tomasz Kuźniar


- Ostatnim, ale nie mniej ważnym wydarzeniem było oficjalne ogłoszenie i przedstawienie tzw. Konstytucji Biznesu, przez wicepremiera i ministra finansów i rozwoju Mateusza Morawieckiego. W obszernym i ciekawym wystąpieniu wicepremier wskazywał na najważniejsze założenia pakietu „100 zmian dla firm” odnosząc się kolejno do sześciu głównych zasad opisujących założenia projektu: https://www.kongres590.pl/kongres/aktualnosci/wicepremier-morawiecki-uwalnia-polski-potencjal-na-kongresie-590


Wicepremier Mateusz Morawiecki Kongres 590

Wicepremier Mateusz Morawiecki prezentujący założenia Konstytucji Biznesu


Na szczególną uwagę zasługuje postawa prelegentów zarówno reprezentujących sektor dużych, państwowych spółek jak i ministerstw, którzy uważnie wsłuchiwali się w głosy publiczności, byli otwarci na przedstawiane pomysły i dostępni do rozmów z przedsiębiorcami w kuluarach.