Ministerstwo Cyfryzacji wydało dokument „Strategia Cyberbezpieczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej na lata 2016-2020” (projekt uchwały), w którym określone zostały cele i sposoby ich realizacji w obszarze bezpieczeństwa cybernetycznego kraju. Cieszy nas ta aktywność, tym bardziej, że w dokumencie znalazły się działania bezpośrednio wpisujące się w podstawową działalność naszej firmy.

Zgodnie z dokumentem, strategia będzie oddziaływała na podniesienie poziomu zaufania do e-usług oraz bezpieczny i nieprzerwany dostęp do e-usług uwzględniając również procesy biznesowe i zapewnienie ciągłości świadczenia e-usług. Pełną treść dokumentu można przeczytać na https://mc.gov.pl/konsultacje/projekt-uchwaly-rady-ministrow-w-sprawie-strategii-cyberbezpieczenstwa-rp-na-lata-2016

Monit24.pl już teraz dostarcza rozwiązań pomagających w utrzymaniu wysokiej dostępności e-usług, zarówno do sektora finansowego (kilkunastu największych banków w Polsce i ubezpieczycieli) jak i do sektora GOV (ministerstwa, służba zdrowia, CUI, centra legislacji, kancelarie rządowe, urzędy marszałkowskie, telewizja państwowa), e-commerce (największe portale internetowe) czy kluczowych spółek skarbu państwa (transport lotniczy, kolejowy, sektor paliwowy) i najważniejszych dostawców usług hostingowych.

Będziemy dążyli do nawiązania ścisłej współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji oraz Narodowym Centrum Cyberbezpieczeństwa (NCCyber) i zespołem CSIRT w kwestii monitorowania kluczowych zasobów polskiej sieci, raportowania i wykrywania incydentów z wykorzystaniem własnych, autorskich narzędzi. Mamy też ambicje rozbudowy stworzonego przez nas systemu o elementy związane z aktywnym poszukiwaniem luk bezpieczeństwa w systemach i urządzeniach sieciowych, również w oparciu o własne, autorskie rozwiązania. Wierzymy, że Polska powinna posiadać niezależne, zautomatyzowane systemy w obszarach cyberbezpieczeństwa, ciągłości działania i w tych obszarach Monit24.pl chce być pomocny” - Tomasz Kuźniar, Prezes Zarządu Monit24.pl Sp. z o.o.

Monit24.pl jest w pełni polskim, autorskim rozwiązaniem, umożliwiającym zautomatyzowane badanie poprawności i szybkości działania zarówno serwisów www, zaawansowanych e-usług, serwisów transakcyjnych bankowości elektronicznej, jak i dowolnych usług dostępnych w sieci Internet. Istotnym jest możliwość badania działania pełnego procesu biznesowego jaki realizuje dana e-usługa, począwszy od zalogowania się, wykonania zadanych czynności, realizacji transakcji, a nawet weryfikacji otrzymania sms'a z kodem jednorazowym. Monit24.pl bada cały taki scenariusz krok po kroku, 24/7/365, dając dwie fundamentalne informacje: natychmiastowe powiadomienie o zdarzeniu wraz z informacjami diagnostycznymi, łącznie z tym co znajdowało się na badanym serwisie w trakcie awarii oraz jak ładowały się poszczególne elementy, a także dane dotyczące lokalizacja z której wykryto nieprawidłowe działanie. Takie powiadomienia mogą być dostarczane zarówno do docelowego odbiorcy (dyżurny administrator, np. poprzez SMS, e-mail, komunikatory internetowe), jak i do innych systemów informatycznych poprzez zdalne wywołania RPC i API integrujące systemy. Drugą kluczową informacją są raporty okresowe zawierające zestawienie jak w danym okresie dział badany serwis, jakiego rodzaju błędy wykryto, w jakich godzinach i z jakich lokalizacji. Wraz z informacjami z panelu administracyjnego systemu Monit24.pl stanowi to doskonałą bazę analityczną do określania przyczyn awarii, trendów, szybkości działania, określania skali problemów i ich rangi.