Podczas tegorocznego Forum Ekonomicznego 07.09.2016 w Krynicy, prezes Monit24.pl Sp. z o.o. Tomasz Kuźniar weźmie udział w panelu dyskusyjnym dotyczącym partnerstwa polityczno-prywatnego w wykrywaniu i przeciwdziałaniu cyber-zagrożeniom.

W rozmowie dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony w tak ważnej w XXI wieku sferze jaką jest cyberprzestrzeń, zostaną poruszone następujące kwestie: platformy współpracy pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym, instrumenty wspierania innowacji i wspólnych prac badawczo-rozwojowych na rzecz bezpieczeństwa teleinformatycznego, centralizacja czy synergia w cyberbezpieczeństwie cywilnym. Omówione zostaną również światowe modele współpracy publiczno-prywatnej oraz nowe formy cyber-zagrożeń i sposoby przeciwdziałania.  

Monit24.pl Sp. z o.o. od samego początku działalności związana jest z obszarem bezpieczeństwa cyfrowego; obecnie przygotowujemy działania i ofertę z zakresu wykrywania podatności i usług zabezpieczeń systemów informatycznych oraz wykorzystania narzędzi analizy luk w zabezpieczeniach. Swoje działania spółka zamierza też kierunkować w obszar partnerskiej współpracy polityczno-prywatnej w wykrywaniu i przeciwdziałaniu cyber-zagrożeniom. Wraz z partnerami Monit24.pl Sp. z o.o. udostępnia nowoczesne narzędzia i systemy do badania i monitorowania aplikacji webowych oraz serwerów i sieci pod kątem wykrywania podatności i odstępstw od zachowań bezpiecznych. Rozwiązania jakimi dysponuje firma zgodne są z certyfikatami i normami: ISO/IEC 27001, dyrektywą UE o ochronie danych, SOX, Basel II oraz HIPAA, a także umożliwiają skanowanie bezpieczeństwa dla zgodności z wymogami normy PCI.

Wszechobecność systemów informatycznych w każdej dziedzinie życia nowoczesnego państwa, rodziny czy firmy powoduje konieczność zabezpieczenia się przed możliwościami nadużyć. Komfort i ułatwienia jakie przynoszą ze sobą rozwiązania ICT w naszej rzeczywistości obarczone są ryzykiem powstałym wskutek szybkiego wprowadzania nowoczesnych rozwiązań oraz chęci minimalizowania kosztów. Wynikiem tego są wszechobecne podatności, czyli luki w zabezpieczaniach systemowych pozwalające na szereg nadużyć od wykradania poufnych danych, poprzez uzyskiwanie nieautoryzowanego dostępu do kont bankowych kończąc na szpiegostwie przemysłowym i wojskowym. Jeśli kwestie cyberbezpieczeństwa nie zostaną szybko zaadresowane w sposób trwały i systemowy, konsekwencje potencjalnego chaosu wynikłego z przejęcia kontroli nad poszczególnymi systemami komputerowymi mogą być trudne do przewidzenia.” - Tomasz Kuźniar