Dzięki naszemu partnerowi Oktawave.com możemy poszerzyć ofertę testów wydajności serwisów internetowych. Infrastruktura w chmurze pozwala Monit24.pl na wykonanie obciążeniowych testów odzwierciedlających nawet milion użytkowników jednocześnie korzystających z badanej strony. 

Testy wydajności nie tylko badają szybkość odpowiedzi danej strony przy zwiększonym obciążeniu, ale również pozwalają na sprawdzenie pełnego scenariusza realizowanego przez użytkowników. Test obciążeniowy może np. realizować następującą ścieżkę:
1. wejście na stronę główną,
2. wypełnienie formularza (np. wyszukanie produktu),
3. wybranie losowego znalezionego produktu i dodanie go do koszyka,
4. zalogowanie się do konta w serwisie,
5. wybranie metody dostawy,
6. finalizacja zamówienia,
7. wylogowanie.

Najważniejszym wskaźnikiem w teście wydajnościowym jest szybkość otwierania się danej podstrony serwisu (i w ogóle możliwość jej otwarcia się) przy określonej liczbie klientów na stronie. Drugim istotnym wskaźnikiem jest ilość błędów jaka pojawia się w trakcie testu. Za błąd uznawany jest każdy kod HTTP inny niż 200 OK (lub przekierowanie). Np. 500 Internal Server Error, oraz błędy typu timeout. Wskaźnikiem dodatkowym jest transfer jaki generowany jest w trakcie testu. Wskazuje on w których momentach serwis wysyłał zwrotnie jaką ilość danych.
Audyt testów wydajności realizowany przez Monit24.pl kończy się pełnym raportem zawierającym wykresy czasów odpowiedzi, transferu, błędów w zależności od ilości jednoczesnych użytkowników oraz analizę i wnioski opracowane przez naszych inżynierów.

Aby otrzymać przykładowy raport z testów wydajności oraz w kwestii oferty zapraszamy do kontaktu:
Marcin Mosakowski tel. 884-613-528