W dniu dzisiejszym uruchomiliśmy nową wersję dwóch obszarów systemu monitorowania Monit24.pl: rdzenia aplikacji oraz panelu administracyjnego. Poza zmianami optymalizującymi działanie, udostępnione w nowej wersji zostały następujące funkcjonalności:


  • możliwość powiadamiania o zdarzeniu wyłączenia monitoringu – pozwala zdefiniować w panelu aby powiadomienie było przesyłane gdy monitoring danej usługi zostanie ręcznie wstrzymany (wciśnięta pauza).
  • obsługa nowego kanału powiadomień: HTTP(s) JSON POST – umożliwiającego integrację z zewnętrznymi systemami. Dotychczas możliwe było wykorzystanie kanału Webservice/XML, obecnie jest też możliwość przesyłania powiadomień poprzez wywołanie w formacie JSON za pomocą protokołu HTTP(s) i metody POST.
  • wsparcie dla aplikacji mobilnych opartych na systemie Windows Phone 8 – zmiana umożliwi udostępnienie naszym klientom w najbliższym czasie aplikacji mobilnej pod platformę WP8. Wydanie wersji produkcyjnej aplikacji na WP8 planowane jest na koniec bieżącego roku.
  • porównywanie wykresów szybkości działania badanych usług – umożliwia porównanie na jednym wykresie szybkości działania wybranych usług


Dalsze prace rozwojowe nad systemem pozwolą w najbliższym czasie na:

- wydzielenie użytkowników mających dostęp jedynie do danej grupy usług

- monitorowanie scenariuszy w aplikacjach mobilnych

- monitorowanie wewnętrznych zasobów serwerów (np. CPU, RAM, HDD itp.)

- wydanie aplikacji na platformy mobilne Windows Phone 8