Ilu z kupujących w sklepie internetowym przed dokonaniem w nim zakupów zapoznało się z obowiązującym w nim regulaminem? Część traktuje to jak niepotrzebną stratę czasu. Czy ufać , że przedsiębiorca prowadzący działalność w sieci wywiąże się z obowiązków nałożonych na niego ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, umieszczając na swojej www regulamin, który jest obowiązkowy, ale czy będzie on również przejrzysty?

Zgodnie z ustawą klient, przed zawarciem umowy, powinien mieć nieodpłatnie udostępniony regulamin określający: rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, warunki ich świadczenia, warunki zawierania i rozwiązywania umów oraz tryb postępowania reklamacyjnego. W regulaminie nie może też zabraknąć informacji o zasadach przetwarzania i ochrony danych osobowych klientów.

Pamiętajmy, że klient nie jest związany tymi postanowieniami regulaminu, które nie zostały mu udostępnione.

Właściciel sklepu internetowego musi pamiętać o tym, aby umieścić swoje dane: nazwę, adres siedziby, NIP, REGON, KRS dla spółek handlowych, a w przypadku spółki z o. o. i akcyjnej, wysokość kapitału zakładowego. Nieumieszczenie powyższych informacji lub umieszczenie informacji niezgodnych z prawdą podlega karze grzywny.

Na stronie sklepu muszą znajdować się ceny oferowanych towarów oraz ich ceny jednostkowe. Informacje muszą być udzielone kupującemu w języku polskim, w sposób jasny, zrozumiały i niewprowadzający w błąd.

Niedozwolone zapisy w regulaminie sklepu internetowego, naruszające prawa konsumentów, wnoszone oddzielnymi pozwami, mogą kosztować przedsiębiorcę nawet kilka tysięcy za jeden niezgodny z prawem regulamin.

Zdziwienie więc może budzić to, że zdecydowana większość przedsiębiorców popełnia ten sam błąd i kopiuje regulamin z innych sklepów internetowych. Takie postępowanie jest niezwykle ryzykowne, gdyż większość sklepów posiada regulaminy niezgodne z prawem. A przekopiowanie regulaminu zawierającego nawet po kilka klauzul niedozwolonych może spowodować koszty sięgające kilka tysięcy złotych.

Chcąc uniknąć kłopotów, właściciel sklepu internetowego może skorzystać z oferty firm zajmujących się tworzeniem bezpiecznych i zgodnych z prawem regulaminów sklepów internetowych. Można zlecić: przeprowadzenie audytu, dokonanie analizy istniejącego regulaminu i polityki prywatności, a w efekcie tego opracowanie zgodnego z obowiązującym prawem w Polsce oraz wolnego od klauzul niedozwolonych regulaminu i polityki prywatności. Posiadanie np. certyfikatu "Wiarygodny Regulamin" gwarantuje właścicielowi spełnienie wymogów prawa, a klientowi ułatwia wybór wiarygodnych sklepów internetowych.