BLOG

Badania

Monit24 od ponad roku prowadzi ciągły monitoring wybranych stron Internetowych, stanowiących przekrój przez różne branże - finansowe, e-commerce, media, sklepy internetowe i inne.
Badania prowadzone są na grupie 578 stron, które 24h/dobę są monitorowane z różnych miejsc na świecie. Badania wykazują, że wciąż technologii i metodom tworzenia systemów informatycznych sporo brakuje do doskonałości. Statystyka mówi, że średnia dostępność badanych stron internetowych wynosi 98,859% co stanowi średnio ponad 8 godzin przestoju w ciągu każdego miesiąca. Zaskakujące jest również to, że aż 96% badanych stron odnotowuje awarię przynajmniej raz w miesiącu, przy czym aż 25% usług ulega awariom dłuższym niż 30 minut. Jedna czwarta wykrytych awarii to krótkie przestoje, trwające poniżej 10 minut, jednak aż 43% to awarie trwające między 10 a 30 minut.
Dodatkowe informacje znajdą Państwo w naszej broszurze:
http://monit24.pl/broszuta-monit24.pdf
.

Najważniejsza w monitorowaniu jest rzetelność

Tworząc system Monit24 postawiliśmy na rzetelnośc informacji. Wynika to z prostego założenia - że skoro system sprawdzający działanie usługi ma być opiniotwórczym narzędziem zarówno dla administratora, managera jak i klientów, to musi być on niezawodny. Inaczej rzecz ujmując, nie ma sensu system weryfikujący poprawne działanie usług internetowych, jeśli sam jest niesprawny. To zadecydowało o tym, że architektura Monit24 oraz zaplecze technologiczne Monit24 utrzymane jest na najwyżswzym poziomie, gwarantującym poprawne i ciągłe monitorowanie systemu.

Koncepcja architektury

System Monit24 składa się ze redundantnego centrum monitoringu, połączonego ze zwielokrotnionymi stacjami monitorującymi. Konstrukcja systemu Monit24 wyklucza tak zwany „Single Point of Failure”, co oznacza, że każdy z modułów systemu oraz każda porcja przechowywanej informacji jest zwielokrotniana i może być w razie potrzeby automatycznie zastąpiona przez alternatywne, zapasowe zasoby. Bazy danych na których operuje system Monit24 są połączone systemem replikacji multi-master gwarantując spójność danych i ich dostępność. Poza synchronizacją danych, Monit24 wprowadza również redundancję na poziomie aplikacji, dzięki czemu każda część systemu może być natychmiast i automatycznie zastąpiona przez jej odpowiednik w innej lokalizacji. Taka architektura daje gwarancję ciągłości działania rozwiązania i umożliwia sprawdzanie poprawności działania usług internetowych wysokiej dostępności ze stuprocentową wiarygodnością. Monit24 to także całodobowy nadzór administratora nad systemem dla najbardziej wymagających klientów.

Bezkompromisowa infrastruktura sprzętowa

Bezkompromisowa jakość infrastruktury sprzętowej markowych producentów sprawia, że całość systemu jest stabilna i wydajna. Poszczególne, kluczowe moduły systemu utrzymywane są na najwyższej jakości serwerach HP Blade BL460c i wykorzystują wysoko wydajne macierze SAN HP Enterprise Virtual Arrays (EVA 6100). Infrastruktura sprzętowa kolokowana jest w centrach danych spełniających normy narzucane przez takie instytucje jak banki czy wojsko. Spełniają one standardy ISO/IEC 27001:2005, AQAP 2110:2003. Zasoby sprzętowe podparte są zwielokrotnionymi łączami do wielu operatorów teleinformatycznych, zapewniając ciągłość dostępu do usługi.

1. Idea

Wszystko ma swój początek w myśli człowieka. Czy jest to projekt nowej szczoteczki do zębów, czy też zaawansowanej technologii informatycznej. Umysły kreatywnych ludzi wytwarzają dziennie setki, a nawet tysiące pomysłów będących odpowiedzią na problemy z jakimi borykają się jednostki, rodziny, firmy, społeczeństwa czy wreszcie ludzkość jako całość. Od pojawienia się pierwszej idei w umyśle projektanta do w pełni funkcjonalnego produktu prowadzi długa droga, angażująca pracę wielu specjalistów z danej dziedziny. Wszystkich tych ludzi łączy jeden cel – stworzenie czegoś wartościowego, spełniającego początkowe założenia, realizującego zamierzone cele, produktu który przyniesie satysfakcję i spełni oczekiwania tych, którzy będą z niego korzystali ku swojej wygodzie i bezpieczeństwu. Tak też narodził się system Monit24. W marcu 2005 roku w wyniku dyskusji analityka systemowego, administratora systemów i ekonomisty powstał pomysł, którego realizacja miała zaspokoić potrzebę monitorowania działania systemów internetowych wysokiej dostępności. Powstała wówczas lista surowych wytycznych i warunków jakie taki system powinien spełniać aby gwarantować ciągłość monitorowania usług internetowych i funkcjonalności niezbędne do natychmiastowej reakcji na zdarzenie.

2. Projektowanie

Już w miesiąc po narodzinach idei, powstał pierwszy prototyp systemu, spełniający podstawowe założenia i funkcjonalności. Ten protoplasta dzisiejszego, kompleksowego systemu Monit24, zawierał się w mniej niż 1000 linii kodu. To wystarczyło aby testowo uruchomić usługę i zbierać informacje na temat dalszych wymagań systemowych i weryfikować dotychczasowe założenia. Taki typ projektowania nazywany jest "prototypem z odrzuceniem" i należy do dziedziny koncepcji z zakresu inżynierii oprogramowania. Faza projektowania ostatecznej postaci systemu zakończyła się w sierpniu 2005, a więc niecałe pół roku po powstaniu prototypu. Szkielet zaprojektowanego systemu opierał się o relacyjną bazę danych (37 tabel), replikowaną pomiędzy kilkoma serwerami z użyciem technologi multi-master. System podzielono na kilka obszarów z których możemy wyróżnić: centrum monitoringu, stacje monitorujące, panel klienta, panel administratora. Rdzeń planowanego systemu stanowiła aplikacja centrum monitoringu składająca się z kilku równolegle pracujących procesów współdzielących zasoby pamięci. Do zakodowania wymaganych funkcjonalności w samym centrum monitoringu potrzebne było stworzenie ponad 4 tysięcy linii kodu plus użycie 18 zewnętrznych modułów dostarczających gotowych rozwiązań. Całość systemu została zaprojektowana pod kątem implementacji w obiektowym języku programowania. Na sam rdzeń produktu składało się ponad 30 klas z ponad 20 współdziałającymi instancjami w kilku niezależnych procesach.

3. Produkt

Rok 2006, wynikiem pracy kilkuosobowego zespołu po ponad 12 miesiącach jest produkt spełniający wymagania stawiane przez usługodawców hostingowych utrzymujących w swojej infrastrukturze strony i pocztę wielkich korporacji, banków i portali internetowych, gwarantując z pomocą systemu Monit24 poziom usług SLA 99,999%. W 2007 System jest na tyle dojrzały że zostaje wdrożony w firmie K2 – lidera w dziedzinie hostingu zarządzanego wysokiej dostępności, na potrzeby monitoringu krytycznych zasobów i utrzymywanych ponad 40 serwisów, w tym: Coca-Cola, AIG, NOKIA, Fuji, Pracuj.pl, Hoopla.pl, LINK4. Dzisiaj, system Monit24 monitoruje ponad 700 serwisów internetowych, a do końca roku 2008 monitorowane będzie ponad 50 tysięcy usług za pośrednictwem operatorów hostingowych. Współpraca biznesowa z naszymi partnerami umożliwia ciągły rozwój koncepcji, wprowadzania nowych funkcjonalności, oraz ekspansję na Błękitnych Oceanach polskiego biznesu IT.

Poznaj Monit

Jesteśmy firmą polską , od 11 lat zajmującą się badaniem i analizą poprawności i szybkości działania e-usług, systemów informatycznych on-line, aplikacji mobilnych i systemów transakcyjnych. 

Regulamin usługi Monit24.pl

Blog

Monitorowanie API XS2a w kontekście PSD2
12 lipca 2019
Zgodnie z dyrektywą UE 2015/2366 (PSD2) i jej uzupełnieniem 2018/389 (RTS) do dnia 14.09.2019 instytucje płatnicze mają uruchomić pełną obsługę dostępu do bankowości...

Nasi klienci

Obecnie monitorujemy kilkanaście tysięcy serwisów internetowych, w tym:

  • Banki i instytucje finansowe
  • Sklepy internetowe
  • Firmy hostingowe
  • Media
  • Agencje rządowe
  • Spółki akcyjne GPW

Wsparcie

Nasi partnerzy technologiczni:
  K2 Internet S.A.
  Oktawave.com

Copyright © 2006-2020 Monit24.pl Sp. z o.o.