BLOG

Analiza serwisów 129 spółek giełdowych GPW

Do 5 maja 2011 będzie trwała analiza działania 129 serwisów internetowych spółek giełdowych biorących udział w projekcie RESPECT. Z punktu widzenia monitoringu Monit24.pl brane pod uwagę są dwa aspekty badanych stron: dostępność oraz szybkość odpowiedzi serwerów. Ocena tych kryteriów pozwala na odzwierciedlenie poziomów jakości i profesjonalizmu wykonania i hostowania testowanych serwisów.

Badanie z wielu lokalizacji

Testy przeprowadzane są w odstępach 5 minutowych, jednocześnie z 3 oddzielnych lokalizacji. Dwie z nich znajdują się w centrach danych na terenie Polski, jedna w serwerowni w USA. Dzięki temu analitycy Monit24.pl będą mieli możliwość rzetelnej oceny dostępności i szybkości działania badanych serwisów.

Punktacja i wyniki przeprowadzonych testów

Punktacja i ocena jest zgodna ze standardem SDS2010 użytym również w konkursie Złota Strona Emitenta 2010r. Opis dostępny jest na tej stronie.
Wyniki testów zostaną udostępnione po zakończeniu analizy i przekazane do partnera (Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych).

Szybkość działania usług

Umożiwiliśmy precyzyjne sprawdzanie na interaktywnych wykresach szybkości odpowiedzi badanych usług. Dzięki temu można podjerzeć czas rekacji dla każdego wykonanego sprawdzenia, dla każdej ze stacji monitorujących.

Wykres czasu odpowiedzi serwera w milisekundach

Zbliżenie, podział na stacje monitorujące

Nowy Wallboard

Dodatkowo zmieniliśmy wygląd narzędzia Wallboard, dodając nowe wykresy i dane. Obecnie można obejrzeć wykres częstości występowania błędów, z podziałem na typy oraz godziny występowania.


Wykres najczęstszych błędów

Podział godzinowy występowania błędów i dostępności usługi

Poznaj Monit

Jesteśmy firmą polską , od 11 lat zajmującą się badaniem i analizą poprawności i szybkości działania e-usług, systemów informatycznych on-line, aplikacji mobilnych i systemów transakcyjnych. 

Regulamin usługi Monit24.pl

Blog

Monitorowanie API XS2a w kontekście PSD2
12 lipca 2019
Zgodnie z dyrektywą UE 2015/2366 (PSD2) i jej uzupełnieniem 2018/389 (RTS) do dnia 14.09.2019 instytucje płatnicze mają uruchomić pełną obsługę dostępu do bankowości...

Nasi klienci

Obecnie monitorujemy kilkanaście tysięcy serwisów internetowych, w tym:

  • Banki i instytucje finansowe
  • Sklepy internetowe
  • Firmy hostingowe
  • Media
  • Agencje rządowe
  • Spółki akcyjne GPW

Wsparcie

Nasi partnerzy technologiczni:
  K2 Internet S.A.
  Oktawave.com

Copyright © 2006-2020 Monit24.pl Sp. z o.o.