BLOG

Poniżej prezentujemy tablicę przeliczników w punktacji wykorzystanej w kategorii dostępności i szybkości działania serwisów internetowych badanych w ramach tegorocznej edycji konkursu Złota Strona Emitenta.
Pierwszą tabelę stanowią punkty przyznawane za szybkość działania. System przeliczał czas odpowiedzi serwerów wg poniższej tabeli na punkty Monit24.pl w skali od 0 do 5. Suma punktów za szybkość działania i za dostępność (wg drugiej tabeli) ostatecznie przeliczana jest na punkty ZSE w skali 0-2 (przelicznik na końcu strony).

Szybkość odpowiedzi serwera [ms]

Punkty Monit24.pl

od

do

0

150

5

150

250

4

250

500

3

500

1000

2

> 3000

0

Przlicznik punktacji dostępności:

Poziom SL [%]

Punkty

Monit24.pl

Przestój w skali miesiąca

w minutach

od

do

99.99

100

5

0 - 1

99.99

99.90

4

1 – 3

99.90

99.60

3

3 - 5

99.60

99.30

2

5 - 10

99.30

99.00

1

10 - 15

< 99.00

0

> 120

Otrzymane punkty Monit24.pl zostały następnie przeliczone na punktacje ZSE w skali 0 do 2 wg następującego przelicznika:

Punkty Monit24.pl

Punkty ZSE

8 do 10

2

5 do 7

1

poniżej 5

0

W tym tygodniu została wdrożona nowa wersja GUI dla użytkowników oraz komponentów rdzenia aplikacji monitoringu z pełnym wsparciem dla kodowania UTF8 co kończy wdrażanie wersji językowych w systemie.
Dodatkowo udostępniliśmy (zakładka Stacje Monitorujące) dostęp do aktualnej listy lokalizacji z których dokonywany jest monitoring wraz informacją o stykach z operatorami na każdym z łącz.
W tym miejscu możliwe jest sprawdzenie z jakiego IP dokonywany jest monitoring, oraz pobranie informacji o trasie routingu z lokalizacji stacji monitorującej do wybranego miejsca. Dzięki temu klienci mogą samodzielnie sprawdzić którymi węzłami dociera do nich ruch z poszczególnych stacji monitorujących i podjąć decyzję, z jakich miejsc monitorować własne zasoby.
Routing ze stacji monitorujących
Zespół Monit24.pl

Poznaj Monit

Jesteśmy firmą polską , od 11 lat zajmującą się badaniem i analizą poprawności i szybkości działania e-usług, systemów informatycznych on-line, aplikacji mobilnych i systemów transakcyjnych. 

Regulamin usługi Monit24.pl

Blog

Monitorowanie PSD2
28 kwietnia 2019
Zgodnie z dyrektywą UE 2015/2366 (PSD2) i jej uzupełnieniem 2018/389 (RTS) do dnia 14.09.2019 instytucje płatnicze mają uruchomić pełną obsługę dostępu do bankowości...

Nasi klienci

Obecnie monitorujemy kilkanaście tysięcy serwisów internetowych, w tym:

  • Banki i instytucje finansowe
  • Sklepy internetowe
  • Firmy hostingowe
  • Media
  • Agencje rządowe
  • Spółki akcyjne GPW

Wsparcie

Nasi partnerzy technologiczni:
  K2 Internet S.A.
  Oktawave.com

Copyright © 2006-2019 Monit24.pl Sp. z o.o.