Szybkość działania usług

Umożiwiliśmy precyzyjne sprawdzanie na interaktywnych wykresach szybkości odpowiedzi badanych usług. Dzięki temu można podjerzeć czas rekacji dla każdego wykonanego sprawdzenia, dla każdej ze stacji monitorujących.

Wykres czasu odpowiedzi serwera w milisekundach

Zbliżenie, podział na stacje monitorujące

Nowy Wallboard

Dodatkowo zmieniliśmy wygląd narzędzia Wallboard, dodając nowe wykresy i dane. Obecnie można obejrzeć wykres częstości występowania błędów, z podziałem na typy oraz godziny występowania.


Wykres najczęstszych błędów

Podział godzinowy występowania błędów i dostępności usługi