Najważniejsza w monitorowaniu jest rzetelność

Tworząc system Monit24 postawiliśmy na rzetelnośc informacji. Wynika to z prostego założenia - że skoro system sprawdzający działanie usługi ma być opiniotwórczym narzędziem zarówno dla administratora, managera jak i klientów, to musi być on niezawodny. Inaczej rzecz ujmując, nie ma sensu system weryfikujący poprawne działanie usług internetowych, jeśli sam jest niesprawny. To zadecydowało o tym, że architektura Monit24 oraz zaplecze technologiczne Monit24 utrzymane jest na najwyżswzym poziomie, gwarantującym poprawne i ciągłe monitorowanie systemu.

Koncepcja architektury

System Monit24 składa się ze redundantnego centrum monitoringu, połączonego ze zwielokrotnionymi stacjami monitorującymi. Konstrukcja systemu Monit24 wyklucza tak zwany „Single Point of Failure”, co oznacza, że każdy z modułów systemu oraz każda porcja przechowywanej informacji jest zwielokrotniana i może być w razie potrzeby automatycznie zastąpiona przez alternatywne, zapasowe zasoby. Bazy danych na których operuje system Monit24 są połączone systemem replikacji multi-master gwarantując spójność danych i ich dostępność. Poza synchronizacją danych, Monit24 wprowadza również redundancję na poziomie aplikacji, dzięki czemu każda część systemu może być natychmiast i automatycznie zastąpiona przez jej odpowiednik w innej lokalizacji. Taka architektura daje gwarancję ciągłości działania rozwiązania i umożliwia sprawdzanie poprawności działania usług internetowych wysokiej dostępności ze stuprocentową wiarygodnością. Monit24 to także całodobowy nadzór administratora nad systemem dla najbardziej wymagających klientów.

Bezkompromisowa infrastruktura sprzętowa

Bezkompromisowa jakość infrastruktury sprzętowej markowych producentów sprawia, że całość systemu jest stabilna i wydajna. Poszczególne, kluczowe moduły systemu utrzymywane są na najwyższej jakości serwerach HP Blade BL460c i wykorzystują wysoko wydajne macierze SAN HP Enterprise Virtual Arrays (EVA 6100). Infrastruktura sprzętowa kolokowana jest w centrach danych spełniających normy narzucane przez takie instytucje jak banki czy wojsko. Spełniają one standardy ISO/IEC 27001:2005, AQAP 2110:2003. Zasoby sprzętowe podparte są zwielokrotnionymi łączami do wielu operatorów teleinformatycznych, zapewniając ciągłość dostępu do usługi.