Na naszym API opieramy kluczowe elementy systemu Monit24. Korzystają też z niego nasi klienci pobierając wszystkie metryki i dane jaki zbierane są w procesie monitoringu. Kolejna wersja API jest już dostępna, więcej na temat ostatnich zmian można znaleźć tutaj: https://api.monit24.pl/v3/public/doc/changelog.html