20 marca wdrożyliśmy kolejną aktualizację systemu Monit24.pl.

Aktualizacja zawiera między innymi nową wersję API, oznaczoną numerem 3.13, a także dużo usprawnień w oprogramowaniu centrum monitoringu.

Nowe funkcje podsystemu eskalacji [BETA]


Podsystem eskalacji powiadomień w API został wzbogacony między innymi o:

 • Edycję tematów wysyłanych wiadomości e-mail z powiadomieniami.
 • możliwość wyboru sposobu obsługi nieznanych wyników sprawdzeń - ignorowanie (domyślne), zdarzenie sprzyjające lub zdarzenie wykluczające.
 • Możliwość konfiguracji powtarzania powiadomień o rozpoczęciu zdarzenia.
 • Możliwość pobierania aktualnych statusów eskalacji.
 • Resetowanie statusu eskalacji w przypadku zatrzymania monitoringu usługi.
 • Nową zmienną "event_duration_message" dostępną w szablonach powiadomień.

Przypominamy, że podsystem eskalacji powiadomień jest wciąż w fazie beta. W związku z tym w jego API mogą jeszcze zachodzić niekompatybilne wstecznie zmiany i nie należy używać go w systemach produkcyjnych.

Konfiguracja podsumowania raportów


Raporty i ich szablony zostały wzbogacone o atrybut "summary", określający sposób obsługi podsumowania raportu w wynikowym pliku PDF:

 • "enabled" (domyślne) - raport z podsumowaniem,
 • "disabled" - raport bez podsumowania,
 • "only" - tylko podsumowanie, bez rozbicia na konta, grupy i usługi.

Domyślna kolejność zaawansowanych ustawień usługi


Dotychczas kolejność zwracanych zaawansowanych ustawień dla wybranego typu usługi mogła różnić się pomiędzy typami (o ile nie określono metody sortowania jawnie). Dotyczyło to także listy formatów ustawień dowiązywanej do typu lub usługi. Na przykład w jednym typie usługi ustawienie "port" mogło domyślnie występować przed "http_method", a w innym na odwrót. Od tej wersji domyślna kolejność ustawień będzie zachowywała spójność pomiędzy typami usług.

Inne zmiany


 • Wyłączono grupowanie powiadomień e-mail dla kanałów powiadomień innych niż "email_short".
 • Naprawiono błąd, w wyniku którego zbyt długie powiadomienia SMS mogły nie być dostarczane poprawnie.
 • Naprawiono błąd, w wyniku którego mogły występować zmiany stanów działania usługi o długości 0 sekund.
 • Ulepszono algorytm wyboru zastępczych stacji monitorujących w przypadku awarii jednej ze stacji.
 • Dodano pole "service_id" do powiadomień Push.

Zachęcamy do zapoznania się z changelogiem API 3.13.

Mamy nadzieję, że zaktualizowana wersja systemu Monit24.pl będzie jeszcze lepsza niż dotychczasowa. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres Biura Obsługi Klienta.

Zespół Monit24.pl