Monitorowanie natywnych aplikacji mobilnych

Monitorowanie wg scenariusza

Podobnie jak w przypadku aplikacji webowych, monitorowanie przez nas aplikacji mobilnych polega na przejściu ustalonego wcześniej z klientem scenariusza, z tą różnicą, że jest on realizowany na urządzeniu mobilnym, a poruszanie się odbywa się nie po serwisie www tylko w ramach badanej aplikacji mobilnej. Przykładem realizowanego scenariusza jest np. aplikacja bankowości elektronicznej dla jednego z naszych klientów, gdzie scenariusz składa się z następujących kroków:

 • 1. Uruchomienie aplikacji mobilnej
 • 2. Podanie identyfikatora logowania
 • 3. Podanie hasła
 • 4. Sprawdzenie salda
 • 5. Otwarcie karty przelewu predefiniowanego
 • 6. Wypełnienie formatki przelewu
 • 7. Zatwierdzenie przelewu
 • 8. Wylogowanie się

Na każdym kroku takiego scenariusza weryfikowane są: szybkość załadowania się danego ekranu oraz zgodność ze spodziewaną zawartością. Dane zebrane w procesie monitorowania aplikacji mobilnej trafiają do systemu Monit24.pl i są widoczne w panelu administracyjnym, podobnie jak w przypadku monitoringu aplikacji webowych. W panelu można przeglądać metryki SLA działania danej aplikacji mobilnej oraz szybkości dla każdego kroku scenariusza.

Przykładowe dane dotyczące rozbudowanego, 13-krokowego scenariusza ciągłego monitoringu aplikacji mobilnej:

Monitorujemy aplikację na fizycznych urządzeniach
Monitoring z fizycznych urządzeń mobilnych
Nie stosujemy emulatorów - aplikacje uruchamiane są na fizycznych urządzeniach, obecnie w przypadku IOS jest to Iphone 5s, a w przypadku Android LG Nexus 5. W razie potrzeby możemy zastosować modele urządzeń wskazane przez klienta.
Badamy z 2 niezależnych lokacji
Badamy z wielu miejsc w sieci
Dzięki monitorowaniu jednocześnie z 2 niezależnych lokacji (osobne urządzenia, łącza, aplikacje) minimalizujemy możliwość wystąpienia fałszywych alarmów. Dodatkowo każda z lokacji jest przez nas monitorowana, a w razie wykrycia problemów, nasz zespół OPS / NOC reaguje na zdarzenia.
Dostarczamy rzetelne i obiektywne dane Service Level
Dostarczamy rzetelne i obiektywne dane Service Level
W momencie wykrycia błędu oprócz powiadomienia przez wybrany kanał (SMS, e-mail, API, HipChat, i inne) zapisujemy screenshot z urządzenia, tak aby można było dokłądnie zobaczyć, co pojawiało się na ekranie aplikacji w trakcie awarii. Badając działanie z zewnątrz z wielu lokalizacji dostarczamy rzeczywisty pogląd na poziom dostępności badanej aplikacji mobilnej i jej zdolności komunikowania się z serwerami.
Działamy w modelu usługi (SaaS)
Działamy w modelu usługi (SaaS)
Wyniki prowadzonego monitoringu aplikacji mobilnych dostępne są w naszym panelu administracyjnym, gdzie klienci mogą przez przeglądarkę zarządzać usługą i weryfikować wyniki działania usługi.
Zobacz też

Umowy SLA z klientami gwarantujące dostępność na poziomie 99,99% wymagają natychmiastowej reakcji na ewentualne zdarzenia. Monit24.pl natychmiast przesyła informację o awarii wraz z danymi diagnostycznymi, pozwalając na szybsze usunięcie problemu.

Konrad Grzybowski

Architekt rozwiązań wysokiej dostępności K2 Internet S.A.

Ciągle doskonalimy usługi świadczone naszym klientom, ważnym narzędziem w tym procesie jest system zewnętrznego sprawdzania dostępności naszych serwerów Monit24.pl.

Grzegorz Piszczek

Członek zarządu, dyrektor IT, Netart S.K.A.

Utrzymanie i zagwarantowanie wysokiej dostępności portalu internetowego wymaga zastosowania dokładnego monitoringu wewnętrznej infrastruktury IT, jak i zewnętrznego monitorowania serwisów z wielu lokalizacji i łącz internetowych. Dzięki usłudze Monit24.pl Dział Administratorów Onet.pl zyskał narzędzie rzetelnego monitorowania serwisów z zewnątrz.

Paweł Czarny

Kierownik Działu IT Onet.pl

Zapewnienie najwyższego poziomu świadczonych usług wymaga ciągłego monitorowania dostępności i szybkości działania naszych systemów bankowości elektronicznej. Dzięki usłudze monitoringu, przygotowanemu wspólnie z Monit24.pl, mamy pewność, że jakość działania i dostępność serwisów BZWBK24 jest zawsze na najwyższym poziomie.

Tomasz Wasielewski

Kierownik Zespołu BZWBK24 Pion Wspierania Biznesu / Obszar Rozwoju Systemów

Nasza firma korzysta z Monit24.pl od 2009 roku w zakresie monitorowania serwerów i aplikacji webowych udostępnianych swoim klientom, co umożliwia nam kontrolę nad infrastrukturą IT oraz ciągłe sprawdzanie poprawności działania naszych aplikacji udostępnianych w formie SaaS.

Krzysztof Mierkiewicz

Administrator IT

Gdy chodzi o wizerunek firmy, nie może być kompromisów. Dzięki Monit24.pl mam pewność, że nawet jeśli nasza strona ulegnie awarii, będziemy o tym wiedzieć natychmiast i usuniemy problem zanim zorientują się nasi klienci i inwestorzy.

Jakub Mazurkiewicz

Specjalista ds. marketingu Apator S.A.

Korzystamy z systemu Monit24.pl od 3 edycji Konkursu Złota Strona Emitenta. Stowarzyszenie wykorzystuje system w celu pomiaru dostępności i szybkości działania serwisów wszystkich spółek giełdowych - jednego z kryterium Konkursu, przewidzianym w I etapie oceny. Rozwiązanie wybrane zostało ze względu na rzetelność raportów i profesjonalizm specjalistów.

Mirosław Kachniewski

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych

1 2 3 4 5 6 7

Poznaj Monit

Jesteśmy firmą w 100% z polskim kapitałem, dostarczając usług monitorowania działania serwisów internetowych od ponad 6 lat. Centrum informatyczne monitoringu zlokalizowane jest w serwerowni ATM S.A. w Warszawie, a poszczególne stacje monitorujące w serwerowniach w całej Polsce, Europie i Świecie.

Regulamin usługi Monit24.pl

Formularz ofertowy

Formularz zamówienia

Pobierz formularz umowy

Blog

API 3.13
20 marca 2019
20 marca wdrożyliśmy kolejną aktualizację systemu Monit24.pl. Aktualizacja zawiera między innymi nową wersję API, oznaczoną numerem 3.13, a także dużo usprawnień...

Nasi klienci

Obecnie monitorujemy kilkanaście tysięcy serwisów internetowych. Naszymi klientami są firmy i instytucje takie jak:

 • Banki i instytucje finansowe
 • Uczelnie wyższe
 • Sklepy internetowe
 • Wydawnictwa
 • Firmy hostingowe
 • Portale internetowe
 • Agencje rządowe
 • Spółki akcyjne GPW

Wsparcie

Nasi partnerzy technologiczni:
  K2 Internet S.A.
  Unity S.A.
  Oktawave.com

Copyright © 2006-2019 Monit24.pl Sp. z o.o.