Monitorowanie natywnych aplikacji mobilnych

Monitorowanie wg scenariusza

Podobnie jak w przypadku aplikacji webowych, monitorowanie przez nas aplikacji mobilnych polega na przejściu ustalonego wcześniej z klientem scenariusza, z tą różnicą, że jest on realizowany na urządzeniu mobilnym, a poruszanie się odbywa się nie po serwisie www tylko w ramach badanej aplikacji mobilnej. Przykładem realizowanego scenariusza jest np. aplikacja bankowości elektronicznej dla jednego z naszych klientów, gdzie scenariusz składa się z następujących kroków:

 • 1. Uruchomienie aplikacji mobilnej
 • 2. Podanie identyfikatora logowania
 • 3. Podanie hasła
 • 4. Sprawdzenie salda
 • 5. Otwarcie karty przelewu predefiniowanego
 • 6. Wypełnienie formatki przelewu
 • 7. Zatwierdzenie przelewu
 • 8. Wylogowanie się

Na każdym kroku takiego scenariusza weryfikowane są: szybkość załadowania się danego ekranu oraz zgodność ze spodziewaną zawartością. Dane zebrane w procesie monitorowania aplikacji mobilnej trafiają do systemu Monit24.pl i są widoczne w panelu administracyjnym, podobnie jak w przypadku monitoringu aplikacji webowych. W panelu można przeglądać metryki SLA działania danej aplikacji mobilnej oraz szybkości dla każdego kroku scenariusza.

Przykładowe dane dotyczące rozbudowanego, 13-krokowego scenariusza ciągłego monitoringu aplikacji mobilnej:

Monitorujemy aplikację na fizycznych urządzeniach
Monitoring z fizycznych urządzeń mobilnych
Nie stosujemy emulatorów - aplikacje uruchamiane są na fizycznych urządzeniach, w przypadku IOS są to Iphone SE, a w przypadku Android Samsung A6, Xiaomi Mi 1. W razie potrzeby możemy zastosować modele urządzeń wskazane przez klienta.
Badamy z 3 niezależnych lokacji
Badamy z wielu miejsc w sieci
Dzięki monitorowaniu jednocześnie z trzech niezależnych lokacji (osobne urządzenia, łącza, aplikacje) minimalizujemy możliwość wystąpienia fałszywych alarmów. Dodatkowo każda z lokacji jest przez nas kontrolowana, a w razie wykrycia problemów, nasz zespół OPS / NOC reaguje na zdarzenia.
Dostarczamy rzetelne i obiektywne dane Service Level
Dostarczamy rzetelne i obiektywne dane Service Level
W momencie wykrycia błędu oprócz powiadomienia przez wybrany kanał (SMS, e-mail, API, HipChat, i inne) zapisujemy screenshot z urządzenia oraz video z przejścia scenariusza, tak aby można było dokłądnie zobaczyć, co pojawiało się na ekranie aplikacji w trakcie awarii i jak do tego doszło. Badając działanie z zewnątrz z wielu lokalizacji dostarczamy rzeczywisty pogląd na poziom dostępności badanej aplikacji mobilnej i jej zdolności komunikowania się z serwerami.
Zrzut ekranu aplikacji mobilnej z momentu wykrycia awarii
Widok zrzutu ekranu z aplikacji mobilnej w panelu Monit24 z momentu wykrycia awarii
Działamy w modelu usługi (SaaS)
Działamy w modelu usługi (SaaS)
Wyniki prowadzonego monitoringu aplikacji mobilnych dostępne są w naszym panelu administracyjnym, gdzie klienci mogą przez przeglądarkę zarządzać usługą i weryfikować wyniki działania usługi.

Więcej informacji ...
Zobacz też

Umowy SLA z klientami gwarantujące dostępność na poziomie 99,99% wymagają natychmiastowej reakcji na ewentualne zdarzenia. Monit24.pl natychmiast przesyła informację o awarii wraz z danymi diagnostycznymi, pozwalając na szybsze usunięcie problemu.

logo

Konrad Grzybowski

Architekt rozwiązań wysokiej dostępności K2 Internet S.A.

Ciągle doskonalimy usługi świadczone naszym klientom, ważnym narzędziem w tym procesie jest system zewnętrznego sprawdzania dostępności naszych serwerów Monit24.pl.

logo

Grzegorz Piszczek

Członek zarządu, dyrektor IT, Netart S.K.A.

Utrzymanie i zagwarantowanie wysokiej dostępności portalu internetowego wymaga zastosowania dokładnego monitoringu wewnętrznej infrastruktury IT, jak i zewnętrznego monitorowania serwisów z wielu lokalizacji i łącz internetowych. Dzięki usłudze Monit24.pl Dział Administratorów Onet.pl zyskał narzędzie rzetelnego monitorowania serwisów z zewnątrz.

logo

Paweł Czarny

Kierownik Działu IT Onet.pl

Zapewnienie najwyższego poziomu świadczonych usług wymaga ciągłego monitorowania dostępności i szybkości działania naszych systemów bankowości elektronicznej. Dzięki usłudze monitoringu, przygotowanemu wspólnie z Monit24.pl, mamy pewność, że jakość działania i dostępność serwisów BZWBK24 jest zawsze na najwyższym poziomie.

logo

Tomasz Wasielewski

Kierownik Zespołu BZWBK24 Pion Wspierania Biznesu / Obszar Rozwoju Systemów

Nasza firma korzysta z Monit24.pl od 2009 roku w zakresie monitorowania serwerów i aplikacji webowych udostępnianych swoim klientom, co umożliwia nam kontrolę nad infrastrukturą IT oraz ciągłe sprawdzanie poprawności działania naszych aplikacji udostępnianych w formie SaaS.

logo

Krzysztof Mierkiewicz

Administrator IT

Gdy chodzi o wizerunek firmy, nie może być kompromisów. Dzięki Monit24.pl mam pewność, że nawet jeśli nasza strona ulegnie awarii, będziemy o tym wiedzieć natychmiast i usuniemy problem zanim zorientują się nasi klienci i inwestorzy.

logo

Jakub Mazurkiewicz

Specjalista ds. marketingu Apator S.A.

Korzystamy z systemu Monit24.pl od 3 edycji Konkursu Złota Strona Emitenta. Stowarzyszenie wykorzystuje system w celu pomiaru dostępności i szybkości działania serwisów wszystkich spółek giełdowych - jednego z kryterium Konkursu, przewidzianym w I etapie oceny. Rozwiązanie wybrane zostało ze względu na rzetelność raportów i profesjonalizm specjalistów.

logo

Mirosław Kachniewski

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych

1 2 3 4 5 6 7

Poznaj Monit

Jesteśmy firmą polską , od 11 lat zajmującą się badaniem i analizą poprawności i szybkości działania e-usług, systemów informatycznych on-line, aplikacji mobilnych i systemów transakcyjnych. 

Regulamin usługi Monit24.pl

Blog

Monitorowanie API XS2a w kontekście PSD2
12 lipca 2019
Zgodnie z dyrektywą UE 2015/2366 (PSD2) i jej uzupełnieniem 2018/389 (RTS) do dnia 14.09.2019 instytucje płatnicze mają uruchomić pełną obsługę dostępu do bankowości...

Nasi klienci

Obecnie monitorujemy kilkanaście tysięcy serwisów internetowych, w tym:

 • Banki i instytucje finansowe
 • Sklepy internetowe
 • Firmy hostingowe
 • Media
 • Agencje rządowe
 • Spółki akcyjne GPW

Wsparcie

Nasi partnerzy technologiczni:
  K2 Internet S.A.
  Oktawave.com

Copyright © 2006-2019 Monit24.pl Sp. z o.o.